Korzyści ze stosowania paliwa LPG oprócz ekonomicznych, są również ekologiczne: mniejsza emisja tlenku CO i dwutlenku węgla CO2, węglowodorów, tlenków azotu NOx, podczas spalania paliwa LPG, istotnie przyczynia się do czystości powietrza. W wielu krajach, kierowcy samochodów zasilanych na LPG posiadają przywileje w postaci np. możliwości wjazdu do centrów miast. Samochody w Europie generują blisko 1/5 całości gazów cieplarnianych. LPG może dostarczyć szereg znaczących korzyści dla naszego środowiska.


Zobacz wykonane montaże instalacji LPG